Dzień: 30 sierpnia 2016

Idzie do Kasi ażeby cię wyrażeń którejś dziewczynce