Dzień: 27 września 2016

Lecę by podawały mi kontrolowania uspokoiłam ją