Dostąpił do niej dodatkowo uściskał ją z tyłu odgałęzieniami