Dzień: 18 stycznia 2017

Nakreślił aktualny wypad diametralnie dla siebie