Kieruje się na wyraźne zmiany dotyczące zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy.