Osoby, które często odwiedzają lub dojeżdżają codziennie do roboty lub szkoły muszą ponosić z ostatniego tytułu pewne wydatki.