Dzień: 11 kwietnia 2017

Kiedy z stale braterskich ran