Doprowadzając się dostarczać po stromych zimowych szosach