Obserwując naszych zachodnich i południowych sąsiadów patrzymy w energetyce pewne trendy.